предавания контакти
 
19:45
20:20
20:55
21:30
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство

  Разселване на зеленоглава патица в село Коларово
Понеделник, 18 Октомври 2021 10:18
 

 


Същността на лова е създаване и развитие на ловна етика, която е свързана с уважение и правилно отношение към природата и дивеча. Уверени в това, много често ловци и природозащитници си подават ръка, с цел добрата популация на отделните видове и запазване на равновесието в природата. Дружинката от село Коларово, съвместно със Зелени Балкани, за пореден път пусна в природата не малък брой зеленоглави патици, край оризищата, едно от любимите места за този вид. Част от птиците са размножени в центъра.

  • Ивайло Клисуров – управител СЦ „Зелени Балкани“

 „Тази инициатива я провеждаме почти всяка година. Опитваме се да го правим с повечето дружинки на територията, в случая на община Раднево. Същото го правим и на територията на община Стара Загора, като идеята ни е да бъдем малко по в близък контакт с ловците, тъй като ние колкото и да имаме различни дейсности, всъщност голяма част от дейностите ни са в едно и също място и би трябвало да работим за едно и също, както стана преди малко въпрос, закона за лова си казва за опазване на дивеча, а не толкова за неговия отстрел, така че с ловците, които разбират, че стопанисването и въобще мероприятията свързани с опазване на дивеча са по важни от прекия отстрел, ние сме в много близки отношения и естествено, че ще си партнираме и за в бъдеще.

Съвместната инициатива между ловци и природозащитници е много важна, защото така се помага на отделните видове и се влияе позитивно за увеличаване на числеността на повечето от тях.  Ловът не е само отстрел, а най - вече грижа към дивеча и запазване на природните ресурсите.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма